Privacy beleid, bescherming van de persoonlijke levenssfeer